Robo Konsept

Tr/Eng

Robot ve teknolojinin gelişimiyle tembelliğe iyice alışan insanoğlunun tüm pis işlerini yapan işçi robotlar ortalıkta dolanmaktadır. Elektronik aksanların açıkta olması, diğer mafsalların ince sac yapıyla kapatılması onları dayanıksız ve ucuz yapar. Fakat gelişen yapay zeka, onları bu halde kalmalarına izin verir mi? Bu fikirden yola çıkarak gerçekleştirdiğim karakalem, marker ve dijital boyama çalışmalarını görmekteyiz.

Thanks to emerging technology, worker robots are everywhere to make every dirty job for lazy people. Electronic structure is visible and all the other mechanism covered by thin sheet metal. Therefore, they are cheap and weak. What about artificial intelligent? Is it going to leave them as they are? Here are drawing, marker and digital painting works from that idea.

Project Details

robot çizimi
robot çizimi
robot çizimi