Yüz Yüze

Tr/Eng

Face to Face(Yüz Yüze) bir oturma birimidir. Her sandalye birbirine simetrik bir şekilde karşılıklı olarak aynı doğrultuda bağlıdır, ortada soyut bir ayna bulunur. Bu sandalyeye oturanlar karşısındaki kişiyle karşı karşıya kalırlar ve yönlendirilmeler sonucu aynı hareketleri yaparlar, aynı şeyleri hissederler (aynadaki bireyin kendi yansıması misali). Bu duruma karşı gelememek kaçınılmazdır. Bunun sonucunda meydana gelen konuşma zorunluluğu, karşısındakiyle kendini tanıma fırsatı yaratmaktadır.

Face to face is a seat object. Two seats and axis-symmetric opposite each other. The seated persons are confronted with the person opposite them by means of spatial of proximity ant the stimulus to mirrored movements – evasion is impossible for them. The obligation to make conservation or the possibility of recognizing oneself’s in the person opposite him.

Project Details