Hulk, Juggernaut & Spiderman vs Ultralisk

Tr/Eng

Ya olsaydı çalışmalarımdan biri. Marvel evrenindeki Hulk, Juggernaut ve Spiderman bir araya gelip StarCraft evrenindeki Ultralisk ordusuyla savaşıyor olsaydı, nasıl olurdu? Bu üçlünün Ultralisk karşısındaki mücadelesini görüyorsunuz.

One of the what if work of mine. Hulk, Juggernaut and Spiderman are a team from the Marvel Universe against to the Ultralisk from StarCraft Universe. If they are fighting each other, how would it be? 

 

Project Details

juggernaut starcraft digital colored
juggernaut starcraft tükenmez kalem çizimi
starcraft tükenmez kalem çizimi
juggernaut starcraft tükenmez kalem çizimi

Random / Rastgele